top of page

Ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue ʻi he lolotonga 

Tokoniʻi koe ke ke fokotuʻu ʻa e ngaahi lao ki he kelekele ki hoʻo kau ngaue

Te mau lava ʻo tokoni atu ʻaki hono:

  • Toe vakaiʻi e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngāue lolotongá

  • Hiki e ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngāue foʻoú 

  • ʻOku toe maʻu foki mo e ngaahi sipinga Customisable

  • Vakai ki he fekauʻaki ʻa e ngaahi fie maʻu ki he maluʻi ʻo e maluʻi (PSR)

  • Vakai ki he fekauʻaki ʻa e tohi lesoni ki he maluʻi ʻo e fakamatala (ISM)

  • Toe vakaiʻi ʻo e ʻene tolonga ʻi he

  • Sipinga ʻo e matuʻotuʻa ʻoku malava ke matuʻotuʻa

  • Mape ʻo e hala ki he ako ʻi he fakaʻosinga

bottom of page