top of page

Cybersecurity ako ki hono ʻiloʻi

Akoʻi hoʻo taukapo ʻi he ʻInitaneti

Ko hai ʻokú ne fekumi ki hoʻo Fakamatalá? 

ʻOku lahi ha ngaahi kalasi ʻoku nau akoʻi hoʻo kau ngaue ʻi he meʻa ke nau tokanga ki ai ʻi he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e ʻInitaneti mo e mitia fakasosiale.  ʻE ʻiloʻi ʻe he kau ngaue ʻa e mahuʻinga hono maluʻi hoʻo fakamatala mei he hackers. ʻOku fie maʻu ke fakahoko fakamahina pe fakataʻu ʻa e kalasi ko ʻeni ke tauhi cybersecurity ʻi muʻa ʻi ho ʻatamai mo hoʻo kau ngaue.

Ngaahi Ola ʻi he Kalasí

ʻE tokoni ʻa e fakamatala ko ʻeni ki hoʻo kau ngaue ke:

  • Maʻu ha vakai fakalukufua ki he ngaahi ʻelemeniti kehekehe ʻo cybersecurity

  • Mahino ʻa e mahuʻinga ʻo hono tauhi ha ʻao malu ʻi he ʻInitaneti

  • Maʻu ha mahino ki he meʻa ke maluʻi ʻi he taimi ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e ʻInitaneti

  • Founga ke fakaʻehiʻehi ai mei he hoko ko ha taumuʻa ʻi he ʻInitaneti mo fakafeʻiloaki vailasi mo hackers ki hoʻo pisinisi

Cyber Quote 9.png
1.png
Cyber awareness for businesses.png
bottom of page