Cyber 365 Ngaahi ngaue tokoni

ʻIloʻi ʻetau taukei

Fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki

ʻAi ke ʻiloʻi e ngaahi koloa ʻoku tuʻu laveangofua pea fakapapauʻi e founga lelei taha ke maluʻi ʻaki e ngaahi koloa ko ia

Faʻu, tokangaʻi, Deploy ngaahi timi tau ʻi he tau

Teuteu defences

writing on computer

TOKOTAHA LEA MAHUʻINGA

Tohi ha taha ʻo ʻetau kau mataotao ʻi he ʻInitaneti 

Public Speaker
Man Hands On Keyboard

Cybersecurity ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue

Cybersecurity fokotuʻu ʻe he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e behaviour maʻa hoʻo kau ngaue, ʻo toʻo ai ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi vaivai

Ngaahi fie maʻu ki hono maluʻi ʻo e fakamatala fakalukufua (GDPR)

 Fakafuofuaʻi ʻo e ola fakatautaha 

Business Partners at Work