top of page

Cyber 365 Ngaahi ngaue tokoni

ʻIloʻi ʻetau taukei

Fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki

ʻAi ke ʻiloʻi e ngaahi koloa ʻoku tuʻu laveangofua pea fakapapauʻi e founga lelei taha ke maluʻi ʻaki e ngaahi koloa ko ia

Teuteu defences

writing on computer
Man Hands On Keyboard

Cybersecurity ngaahi tuʻutuʻuni mo e founga ngaue

Cybersecurity fokotuʻu ʻe he ngaahi tuʻutuʻuni ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e behaviour maʻa hoʻo kau ngaue, ʻo toʻo ai ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi vaivai

Ngaahi fie maʻu ki hono maluʻi ʻo e fakamatala fakalukufua (GDPR)

 Fakafuofuaʻi ʻo e ola fakatautaha 

Business Partners at Work
Computers

Ngaahi fie maʻu ki hono maluʻi ʻo e fakamatala fakalukufua (GDPR)

 Fakafuofuaʻi ʻo e ola fakatautaha 

Cyber Resilience Review
Using Mobile Phones

TOKOTAHA LEA MAHUʻINGA

Tohi ha taha ʻo ʻetau kau mataotao ʻi he ʻInitaneti 

Public Speaker
bottom of page