top of page

ʻI HE VAHAʻA ʻO E 365

Akoʻi | Mapuleʻí | Maluʻi

Ngaahi ngaue tokoni

Cyber365, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he kautaha ʻoku nau puleʻi (Pilitania, ʻAositelelia, Nuʻu Sila, Tonga, Fisi, Haʻamo etc) ke fakafuofuaʻi, fakahoko mo akoʻi cybersecurity ʻi he tuʻunga kotoa pe. 

 

Cyber365 he taimi ni ha ngaahi pisinisi mo organisations ha ngaahi tokoni kehekehe mei hono fakafuofuaʻi ʻo e tuʻunga fakatuʻutamaki ki hono fakahoko ʻo e ako ʻoku makatuʻunga ʻi he ʻilo, ʻa ia te ne fakapapauʻi ʻa e loto vilitaki ʻi hoʻo organisation.

Business Handshake

Fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki

Ko e fakafuofuaʻi ʻo e Cyber365 ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki ko e ʻuluaki sitepu ia ki ha taumuʻa organisation ke fakatupulaki pe matuʻotuʻa ʻi he founga maluʻi ʻoku fakahoko ʻi he ʻInitaneti.

Fakatokangaʻi mei heʻetau talekita Pule

"Ko hoku misiona ke fakaleleiʻi cybersecurity ki he ngaahi pisinisi mo e organisations ʻi he vahefonua Pasifiki. Naʻe iku ʻa e loto fakapapau ke aʻusia ʻa e misiona ko ʻeni ki Cyber365, ʻa ia naʻe kamata ʻi he 2018 mo ʻeku timi. Ko e hā ʻoku tau haʻu ai kiate kitautolú?  ʻOku tau fakaʻaongaʻi pe ʻa e feʻunga, taukei mo fakaʻaiʻai ʻa e kakai ke nau manako ʻi he cybersecurity.  ʻOku mau toe tokoni atu foki ke ke maʻu ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e fakamole ʻaki haʻo ʻoatu ha ngaahi founga ngaue"

Chris Ward MSc, CISSP, MBCS Research Fellow VUW

  • Facebook
  • YouTube

Ako ʻi he lolotonga & ako

Cyber365 fai ha ako fakapalofesinale ki he kautaha mo e puleʻanga sectors

Intelli-PS.png
Company Logo.png
bottom of page