top of page

Kalasi ʻa e kau faʻu tohi fakatekinikale maʻa e kau ngaue maluʻi ʻi he

ʻE summarise ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e founga ʻoku ke tohi mo fetuʻutaki ai ki he ngaahi advisories fakatekinikale mo e ngaahi lipooti ʻoku ʻikai fakatekinikale ʻi ha founga faingofua mo nounou ʻoku ne ʻomi ha mahino ki ha kakai kehekehe.

Ko hai ʻoku totonu ke ne fai e kalasí?

Ko e haʻofanga ki he kalasi ko ʻeni ko hoʻomou kau ngaue mo e kau pule ʻoku nau fatongia ʻaki drafting fakamatala ke tukuange pe ʻi tuʻa ki hoʻo organisation.

Ko e meʻa te ke ako

Ko e meʻa te ke ako

Te mau tokoni ke mahino kiate koe ʻa e founga ke ʻiloʻi ai ʻa e fakamatala ʻe ʻaonga ki hoʻo kau laukonga pea ʻomi ha mahino ki hoʻo popoaki ʻaki haʻo fakakau ʻa e ngaahi tefito ko ʻeni;

 

  • ʻIloʻi mo mahino kiate koe ʻa e kakai ʻoku fakataumuʻa ki ai hoʻ

  • Ko hono fili ʻo e ngaahi founga lipooti totonu, kau ai ʻa e lomiʻi ʻa e tukuange

  • Ko e founga hono hiki ʻo ha faleʻi, ʻa ia ʻoku fie maʻu ke fakakau, fakapapauʻi e ngaahi meʻa totonu

  • ID mo tauhi ha maʻuʻanga tokoni ʻe taha

  • Kouti ʻo e ʻulungaanga ki he kau faʻu tohi fakatekinikale

  • Ko hono mahinoʻi mo tauhi e ngaahi fie maʻu ki he totonu fakatautaha

  • Ngaahi founga ki hono tuku atu ʻo e faleʻi mo e lipoti

  • Ngaahi founga fakafaleʻi mo e lipooti ʻo e tauhiʻapi

bottom of page