top of page

Fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki

Ko hoʻo ʻuluaki sitepu ʻi hono fakapapauʻi ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke ke maluʻi

Ko e fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki ʻi he lolotonga (Reconnaissance) ʻe: 

 • ID mo prioritisation ngaahi koloa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki ʻa ia ʻoku fie maʻu ke maluʻi

 • Ko ha founga maluʻi taimi loloa

 • Ko ha founga mitigation (faʻufaʻu ha palani maluʻi)

 • Ko ha mahino ki he fehokotaki ʻa e fakamatala maluʻi, hokohoko atu e pisinisi, ʻoku ne fakalele mo fakalele ʻa e ngaahi meʻa ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki 

 • Maʻu ha ʻilo ki he ngaue ʻoku tuʻu fakatuʻutamaki, fakamanamana, vaivai, ola, ngaue, mo ʻenau ngaahi koloa ʻoku fekauʻaki mo ia

 • Ngaahi founga ʻoku kau ai ʻa e:

  • Ko hono faʻu ʻo ha timi tau (kau ngaue ako ke maluʻi telia naʻa ʻohofi

  • Tokangaʻi ʻo ha Timi Tau 

  • Deploying ha timi tau lolotonga mo e hili hano ʻohofi

bottom of page