top of page

ʻI he ʻInitaneti, ngaahi ako konifelenisi vitio mo e ako mata-ki he-mata

Ako ki he maluʻi ʻi he lolotonga

ʻOku fakataumuʻa ʻa e ako Cybersecurity ʻi he konga fakakomesiale mo fakapuleʻanga fakatouʻosi, ki he kau ngaue fakatekinikale mo fakatekinikale fakatouʻosi. 

 

Akoʻi Kehé

ʻOku hoko ʻa e 365 ʻi he ʻInitaneti ko ha konga ʻo ha timi ʻo e kaveinga ko ha kau mataotao pea ʻe lava ke nau fai ha ngaahi kalasi ako kehe mei heʻetau kau mataotao kehe.

 Ako

Ako ki hono fakafuofuaʻi ʻo e fakatuʻutamaki

Cyber Risk Assessment.jpg

Ko hono faʻu ʻo ha timi tau ʻi he ʻInitaneti
(Timi tali ki he maluʻi ʻo e komipiuta)

Agency-1200x1200-layout2153-1faq8e8 (1).

Deploying ha timi tau ʻi he lolotonga
(Tokangaʻi ʻo e Meʻa ʻOku Hokó)

Maluʻi ʻi he vahaʻ
Ko Hono ʻIloʻ

Cyber awareness Training.jpg

Ko hono tokangaʻi ʻo ha timi tau ʻi he ʻInitaneti
(Timi tali ki he maluʻi ʻo e komipiuta)

Agency-1200x1200-layout1659-1faq69d (1).
Agency-1200x1200-layout511-1faq8er (2).j
Agency-1200x1200-layout2071-1faq693.jpg
bottom of page