top of page

Ngaahi kalasi ako kehe

Ngaahi kalasi ʻi he lolotonga

ʻOku fakatou ʻoatu ʻa e ngaahi kalasi ʻi he kalasi mo e ʻInitaneti (ʻe kei lava pe ke fakalakalaka ʻa e ngaahi kalasi ʻi he ʻInitaneti):

 

 1. ʻI he lolotonga ʻo e akoʻanga fakakautau, teuteu ki he ʻohofi (kalasi ʻaho 3)

 2. MITRE ATT & CK e faʻunga fakamanamana (kalasi ʻaho 1)

 3. Ngaue ki he meʻa kafakaanga (kalasi ʻaho ʻe 5)

 4. Kalasi Tali ki he Meʻa ʻOku Hokó (kalasi ʻaho ʻe 1)

 5. Tohi fakatekinikale ki he meʻa ʻoku hoko handlers (kalasi ʻaho 1)

 6. Ngaahi founga fakafepaki ki hono ʻohofi ʻo e ʻInitaneti (kalasi ʻaho 2)

 7. Ngaahi founga ʻohofi kovi ʻi he vahaʻa ʻo e taʻu (kalasi ʻaho 2)

 8. Ngaahi founga ongoongo (kalasi ʻaho 1)

 9. Fakaʻehiʻehi mei he ngaahi founga ongoongo (kalasi ʻaho 1)

 10. Ko hono ʻiloʻi ʻo e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he hala ki he kau ngaue (kalasi ʻaho 1)

 11. Ko hono faʻu ʻo ha ʻohofi mei he ʻInitaneti (kalasi ʻaho 3)

 12. Ko hono ʻiloʻi ʻo e kau ngaue kotoa (houa ʻe 1.5)

 13. Deploying mo hono tokangaʻi ʻo e ngaahi meʻangaue ki hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko (kalasi ʻaho 2)

 14. Deploying tuʻu laveangofua mo e ngaahi meʻangaue ki hono tokangaʻi ʻo e kemikale. (kalasi ʻaho ʻe 3)

 15. Insider ako fakamanamana (kalasi ʻaho 3)

 16. Ngaahi kautaha fakakomipiuta ki he komipiuta (kalasi ʻaho 3)

 17. Ko e mahino ʻa e NIST mo e ISO Frameworks mo e ʻene tolonga ʻi he ʻInitaneti

Ngaahi kalasi fakatekinolosia kehe

ʻI he vahaʻa ʻo e 365 ko ha memipa ia ʻo e tali ko e ʻio, kuo hanga ʻe heʻetau fengaueʻaki mo Arlaine ʻo faʻu ha ngaahi kalasi kehe ʻoku tau fokotuʻu atu:

How_to_Configure_Your_Router_for_Greater
How_to_Secure_Google_and_Your_Privacy_Se
How_to_Secure_Your_Windows_Systems_to_Re
How_to_Manage_Passwords_to_Keep_You_Secu
How_to_Ensure_Your_Facebook_Security.png
Ngaahi kalasi kehe

ʻI he vahaʻa ʻo e 365 ko ha memipa ia ʻo e tali ko e ʻio, ko ha kulupu ʻo e kaveinga ʻoku mahuʻinga ki he kau mataotao ʻoku nau fakahoko ʻa e ako ʻi he ʻInitaneti mo e mata-ki he-mata ki he ngaahi pisinisi. Ko ia, ko e ha pe ha meʻa te ke fie maʻu ʻi he founga ako, ʻe lava ke maʻu ʻe he 365 ʻi he ʻInitaneti.

bottom of page