top of page
Key Speaker

Tokotaha lea mahuʻinga ʻi he vahaʻa ʻo

Tohi ha taha ʻo ʻetau kau mataotao maluʻi ʻi he ʻInitaneti te nau lava ʻo fakamatalaʻi ha ngaahi tefito kehekehe ʻi he ʻInitaneti

bottom of page